Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

thesarcasticone
9585 929a
Reposted fromtwice twice viaherpermission herpermission
thesarcasticone
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera
thesarcasticone
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
thesarcasticone
3858 f78d
Reposted fromchorapotwora chorapotwora viairmelin irmelin
thesarcasticone
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
Oczy miał mądre, smutne,
podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa u ludzi smutek.
— Gloria Victis
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
thesarcasticone
2745 edbe 500
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viairmelin irmelin
4076 6386
Reposted fromconniesasha conniesasha viairmelin irmelin
thesarcasticone
Reposted fromworst-case worst-case viairmelin irmelin
thesarcasticone
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931)
Reposted fromSpetana Spetana viaveronica-o veronica-o
thesarcasticone
❝ Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko. ❞ — Witold Gombrowicz
escapism and teenage angst(◕‿◕✿)
Reposted frommayamar mayamar viaveronica-o veronica-o
3944 b7ed 500
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
thesarcasticone
0898 73ed
Reposted fromonatequila onatequila viairmelin irmelin
thesarcasticone
3811 9132
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
thesarcasticone
thesarcasticone
thesarcasticone
2512 12f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagdanestor magdanestor
thesarcasticone
8987 bb6b
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamagdanestor magdanestor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl